Vergoedingen Wandelcoaching

Wordt wandelcoaching vergoed?

De zorg via wandelcoaching valt helaas niet of nog niet onder de basisverzekering.

Gelukkig zijn er wel meerdere mogelijkheden om toegang te krijgen tot een coachbudget. Bekijk hieronder welke optie geschikt voor je kan zijn. Onderstaande opties zijn alleen ter indicatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

  • Via je CAO

Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van coaching. De kans is zeer aanwezig dat in jouw CAO een coach- of opleidingsbudget is opgenomen. Je vindt informatie hierover in je CAO.  Deze is online te vinden, via het intranet van je werk of is verkrijgbaar via de personeelsafdeling.

  • Overleg met je HR-manager

Vaak is er een opleidings- of een bijzonder budget, welke ook besteed kan worden aan coaching. Zeker wanneer coaching ingezet wordt tegen ziekteverzuim of ter preventie, dan kan dit een ingang zijn.

Ter info: Wandelcoaching is relatief goedkoop en effectief. Het wordt vaak gestimuleerd door HR-managers.

Heb je er nog niet naar gevraagd? Je kunt altijd alvast een gratis proefwandeling met mij afspreken. We kunnen dan bespreken hoe je dit kunt gaan bespreken. Ik maak een passende offerte waarin duidelijk het doel en nut van de coaching staan vermeld. Uiteraard ben ik ook beschikbaar voor uitleg aan de HR-manager.

  • Overleg met je leidinggevende.

Soms gaat niet de HR-manager over de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling, maar je direct leidinggevende of de directeur. Ook in dit geval kun je gerust eerst een gratis proefwandeling plannen.

  • Wanneer je een UWV-uitkering ontvangt.

De uitkeringsinstantie (UWV) stelt geld beschikbaar voor herstel en integratie. Als je een uitkering ontvangt kan je bij het UWV informeren of er geld beschikbaar voor je is. Bespreek dit met je UWV-coach.

  • Coaching via PGB

Mensen met een Persoons Gebonden Budget (PGB) kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

  • Belastingaftrek voor ondernemers

Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl

  • Belastingaftrek bij particulieren

Onder voorwaarden kunnen kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding afgetrokken worden van de belasting. Het gaat hierbij dan om kosten die gezien worden als studiekosten en scholingsuitgaven. Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen: de uitgaven moeten gericht zijn op je (toekomstige) beroep, er moet sprake zijn van een leertraject onder toezicht en het bedrag (min eventuele vergoedingen) moet hoger zijn dan 250 euro. Als je dit nauwkeurig wilt uitzoeken, is de kans aanwezig dat je hier een belastingadviseur bij nodig zal hebben.

  • Coaching via de ziektekostenverzekeraar

Coaching valt helaas niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Coaching wordt vaak vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. In sommige gevallen bieden zorgverzekeraars een aparte vergoeding voor coaching. Ga daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching nabij je ziektekostenverzekeraar.

  • Particulier tarief

We bieden naast ons zakelijk tarief, ook een particulier tarief aan, als je geen zakelijk coachbudget krijgt of als deze op is.

Klik hier om terug te gaan naar Wandelcoaching

Contact

Ben je geïnteresseerd, heb je een vraag of wil je ons graag spreken?  Vul gerust het onderstaande formulier in, we bellen of mailen je snel terug!

8 + 4 =